Wednesday Apr 14, 2021

NHL-podcast: ”Betalar dyrt för en eventuell uppgradering”

Vi går igenom ligan, lag-för-lag, efter trade deadline.

Copyright 2023 All rights reserved.

Version: 20240320